ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อีจีเอ จับมือ วุฒิสภา เนคเทค ใช้ “จี-คลาวด์

12 มิถุนายน 2558 04:09:10
680
วันที่ : 12 มิถุนายน 2558 04:09:10 | 680 อ่าน

 

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนระหว่างสำนัก งานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบ รวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
 
การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบ สารสนเทศในการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฏหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์การรวบรวมข้อมูลกฏหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างต่อ เนื่องและให้ข้อมูลกฏหมายมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 
ส่วนในเรื่องของขอบข่ายความร่วมในการลงนามดังกล่าว สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) สนับสนุนระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการนี้ด้วย
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับผิดชอบดูแลความพร้อมของระบบสารสนเทศที่พัฒนา ขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) สนับสนุนเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีที่จะมีขึ้น ในอนาคต ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศใน กลุ่มอาเซียน
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855634977839478.1073741906.542226425847003&type=3
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER