ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมงาน DGA ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลและ E-Governance

14 มิถุนายน 2562 07:26:38
350
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 07:26:38 | 350 อ่าน

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมงานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลและ E-Governance

 

 

 

 

 

 

ในการนำไปพัฒนาด้านการปฏิรูปประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ (Digital transformation) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในบริบทของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตัวแทน DGA ให้การต้อนรับพร้อมระดมขุนพลเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ การจัดบริการโรงพยาบาลด้วยระบบ Smart Hospital, การใช้เทคโนโลยีในการบริการด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI), แนวทางการพัฒนา Health Care Digitalization, Block chain in Health Care และ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2254897674579861?__tn__=-R

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER