ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA จัดโครงการการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง หัวข้อ “รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)" สำหรับกรมสุขภาพจิต

6 มีนาคม 2562 11:54:03
225
วันที่ : 6 มีนาคม 2562 11:54:03 | 225 อ่าน

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) จัดโครงการการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง หัวข้อการอบรม “รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)” สำหรับกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต โดยมี ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ อาจารย์ชัยณรงค์ โชไชย และ ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของ สพร. เข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะวันนำเสนอผลงานโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมในครั้งนี้

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2101296826606614?__tn__=-R

 

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER