ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบติงานทั่วไป (Other)

21 พฤศจิกายน 2561 04:20:50
820
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 04:20:50 | 820 อ่าน

 

TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล AO

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดงานนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบติงานทั่วไป (Other) 

 

โดยผู้ที่สำเร็จการอบรม  จะเป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม   และจะสามารถใช้ข้อมูล ดิจิทัลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมี ความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้ อย่างสะดวก  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1952580061478292

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER