ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA จัดอบรมหลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series

14 มิถุนายน 2561 12:55:10
1210
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 12:55:10 | 1210 อ่าน

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

จึงได้มีการอบรมหลักสูตร “ Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น” ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของธนาคารกรุงไทย ได้เตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล สร้างการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนหน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

 

โดยมีคุณเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม   เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1721412697928364

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER