ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการ Call for Clips ภาษีไปไหน?

18 เมษายน 2561 03:45:31
963
วันที่ : 18 เมษายน 2561 03:45:31 | 963 อ่าน

 

GSDcallForClip

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการ Call for Clips ภาษีไปไหน?? โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประขาสัมพันธ์ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นประธานในพิธี และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบรางวัล ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 16 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ "ภาษีไปไหน” โดยจากการจัดกิจกรรม มีผู้สนใจและร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อภาคประชาสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และจากผลงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินผลการประกวด สรุปได้ดังนี้ 

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท โมชั่นเรนเจอร์ ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคิณ. ผู้จำกัด ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 
  • รางวัลในลำดับที่ 3 มี 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาทได้แก่ 
    • สวท.ตราด ผลงานชุด "ภาษีไปไหน ด้านคมนาคมขนส่ง” 
    • ทีมเต่างอยโปรดัคชั่นส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานชุด "ภาษีไม่หนีไปไหน” 

 

ทั้งนี้. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และนางไอรดา เหลืองวิไล เป็นผู้มอบรางวัลในลำดับที่ 3 ทั้ง 2 รางวัล 

 

ท้ายสุดนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า โครงการประกวด Call For Clips "ภาษีไปไหน?” จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน นับว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้แก่ประชาชน และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ในฐานะที่ สรอ. หรือ EGA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ โดยหวังว่าผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้าใจและรู้จักระบบ "ภาษีไปไหน” มากขึ้นและจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบอย่างคุ้มค่าต่อไป 

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1664791836923784

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : ภาษีไปไหน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER