ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ประชุมแสดงความคิดเห็นและรับทราบร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลกับตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการจำนวน 20 กระทรวง

27 มีนาคม 2561 06:43:23
1962
วันที่ : 27 มีนาคม 2561 06:43:23 | 1962 อ่าน

 

 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลกับตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการจำนวน 20 กระทรวง ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


จากประเด็นปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ทำการศึกษาและนำเสนอหลักการเกี่ยวกับ การกำกับดูแลข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล (Data Governance) รวมทั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด การกำกับดูแลข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม


โดยการจัดงานในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาครัฐมุ่งจะสร้างแนวทางในการทำงาน โดยการใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลต่อไป

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ส่วนมาตรฐานและสถาปัตยกรรมองค์กร
โทร. 02 612 6000 ต่อ 2501, 7304, 7306, 7308 
อีเมล: ins_division@ega.or.th/cmd_division@ega.or.th

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1642448309158137

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER