ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการ “จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

25 มกราคม 2561 12:17:57
1069
วันที่ : 25 มกราคม 2561 12:17:57 | 1069 อ่าน

 

 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการ “จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” (Calls for Idea) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดทำ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ทำงานด้านบริการ เข้าให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น  ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1511421378927498

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : TDGA
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER