ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ประชุม Round Table ในหัวข้อ Doing Business in Thailand; Reference to The World Bank Indicators

30 มกราคม 2560 12:39:41
1003
วันที่ : 30 มกราคม 2560 12:39:41 | 1003 อ่าน

 

 

 

 

ส่วนนโยบายและประสานความร่วมมือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ ASEAN CIO Association จัดการประชุม Round Table ในหัวข้อ Doing Business in Thailand; Reference to The World Bank Indicators ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ในวันที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ CrimsonLogic ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนประเทศสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้น

โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีตัวชี้วัดจาก World Bank เป็นข้อมูลอ้างอิง และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้จากงานสัมมนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1238118349591137

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER