ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (I-Vote)

12 ตุลาคม 2559 06:31:27
866
วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 06:31:27 | 866 อ่าน

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2559 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำระบบการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ I-Vote ระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนลงนามในครั้งนี้
 

ความร่วมมือในการจัดระบบการลงคะแนนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ I-Vote จะนำร่องการใช้ระบบใน 3 ประเทศ คือ นอร์เวย์ จอร์แดน และญี่ปุ่น (ทดลองเฉพาะที่เมืองโอซาก้า) ก่อนขยายไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งระบบการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการล่าช้าของการนับคะแนนบัตรในต่างประเทศ ปัญหาการจัดส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ซึ่งไม่ถึงตัวผู้รับ ในต่างประเทศ
 

ทั้งนี้ระบบ I-Vote จะมีการยืนยันตัวบุคคล ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลในการเลือกตั้ง ซึ่งรองรับถึงความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน โดยผู้ที่ต้องการเลือกใช้การเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ใช้และรับบริการการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไป. และในอนาคตจะมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันยุคปัจจุบันของการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ จุดมุ่งหวังที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการการเลือกตั้งได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและลดขั้นตอนความยุ่งยากและยังเป็นการร่วมกันพัฒนาระบบของประเทศชาติต่อไปอย่างถาวร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1130533590349614

คำสำคัญ : MOU, I-Vote
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER