ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อีจีเอ อวยพรและขอพร รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗

20 กุมภาพันธ์ 2558 09:05:58
890
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2558 09:05:58 | 890 อ่าน
 
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จาก นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์      นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗  ณ ชั้น ๙ ห้องรับรองต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
นอกจากนี้ เข้าอวยพรและขอพร ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระราม ๖ 
และเข้าอวยพรและขอพร จาก ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกับสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER