ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

IDC คาดการณ์ 10 เทรนด์เทคโนโลยีไอทีของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ปี 2012

12 กุมภาพันธ์ 2558 03:18:45
1862
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 03:18:45 | 1862 อ่าน

IDC คาดการณ์ 10เทรนด์เทคโนโลยีไอทีของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ปี 2012


Cloud computing, Social Media, และโซลูชั่นมือถือ เป็น 3 ปัจจัย ด้านบนสำหรับตลาดไอทีของภาครัฐ (สหรัฐอเมริกา)ในปี 2012


รัฐบาล สหพันธ์รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นจะใช้จ่ายงบประมาณถึง 82,400 ล้านเหรียญสหรัฐ  กับฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์และบริการด้านไอทีในปี 2012 ตามข้อมูลเชิงลึกของ IDC ในการลงทุนที่จะสอดคล้องกับสี่ด้านสำคัญ คือ: ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, mobility, smart government และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดย Data center consolidationเป็นแนวโน้มที่มีผลต่อการตัดสินใจดำเนินการด้านไอทีของภาครัฐ ในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะเริ่มเดินตามแนวทางนี้กับศูนย์ข้อมูลที่ มีขนาดเล็ก


โดย IDC ได้คาดการณ์ 10แนวทางของรัฐบาลในปีถัดไปจะเป็นดังนี้
 

 

 1. 10%ของ ภาครัฐจะต้องเข้าร่วมใช้งาน Cloud hubs ภายในสิ้นปี 2012และเติบโตถึง 65%ภายในปี 2015สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านCloud Computing และการเพิ่มการแชร์ใช้งานแอพพลิเคชั่นมากขึ้น เช่น อีเมล์ ในปี 2012
 2. รัฐบาล ในทุกระดับจะใช้ระบบรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลผ่านสื่อ Social media ที่มี แทนที่จะใช้สื่อ Social mediaเป็นเพียงรูปแบบของสื่อสารสองทาง เพื่อการสำรวจข้อมูลทางสังคมและการวิเคราะห์ต่างๆ
 3. Mobility จะกลายเป็นปัญหาสำคัญของระบบงานไอทีภาครัฐ การจัดการกับอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจะสร้างปัญหาทางธุรกิจที่จะแผ่ ขยายไปมากยิ่งขึ้น
 4. ศูนย์ข้อมูลขนาด เล็กของรัฐบาลกลาง (ต่ำกว่า 500ตารางฟุต) จะลดลง 70%ในปี 2012ซึ่งจะส่งผลในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อยู่แล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก
 5. มากกว่า 20%ของไอทีภาครัฐและธุรกิจเอาท์ซอร์ส ต้องการ proposals ที่รวมข้อตกลงระดับบริการ (SLA) แนวโน้มนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางงบประมาณว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ตกลงไว้
 6. การ ลงทุนทั่วโลกในด้าน smart city จะใช้งบประมาณถึง 40,900 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2012โดยการวางผังเมืองจะเน้นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการที่ดี กว่าสำหรับที่อยู่อาศัย ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 7. เนื่อง จากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของ Cloud Computing,  CIO ของหน่วยงานจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นถึง 20%จากเวลาที่ใช้ในปี 2012ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงระดับบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและข้อตกลงด้านต่างๆ
 8. การ ใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจะเป็นขั้นตอนที่รัฐบาลจะใช้เพื่อลด ความต้องการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นแนวโน้มที่จะแพร่หลายมากขึ้นในปีถัดไป
 9. เครือข่ายการสื่อสารพื้นฐานความเร็วสูงในที่สุดจะถูกขับเคลื่อนให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งอัจฉริยะและระบบความปลอดภัยสาธารณะ
 10. รัฐบาล จะเริ่มต้นการปรับปรุงระบบการทำงานเดิม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันข้ามหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เพื่อไปสู่ความเป็น smart government


ที่มา: http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/232300268

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER