ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สู่รัฐบาลโปร่งใส 6: บูรณาการฐานข้อมูลรัฐ “บนแผนที่

12 กุมภาพันธ์ 2558 03:13:00
1808
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 03:13:00 | 1808 อ่าน

สู่รัฐบาลโปร่งใส 6: บูรณาการฐานข้อมูลรัฐ “บนแผนที่” เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัย
Open Government Directive หรือ ระเบียบว่าด้วยรัฐบาลโปร่งใส คือแนวทางระดับสากลของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการบูรณาการและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้เป็นที่ “เข้าใจ และ เข้าถึงได้ง่าย” อันจะนำไปสู่การเข้ามา “ร่วมกันพัฒนา” ระหว่างภาครัฐกับรัฐ (Government to Government / G2G) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (Government to Citizen /G2C) และ ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ (Government to Business / G2B)...

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 401 ครั้ง
349 KB ดาวน์โหลด
คำสำคัญ : Open Government Directive
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER