ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมปี 2555 ชุมชนเสี่ยงสูงต่อภัยแล้ง อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 500 ชุมชนทั่วประเทศ จะได้นำร่องใช้ "มีเดียบ๊อกซ์-แผนที่น้ำในเชิงพื้นที่" สองเครื่องมือหลักที่จะนำไปสู่การ...
12 ก.พ. 2558
3223
อ่านรายละเอียด
Cloud computing, Social Media, และโซลูชั่นมือถือ เป็น 3 ปัจจัย ด้านบนสำหรับตลาดไอทีของภาครัฐ (สหรัฐอเมริกา)ในปี 2012
12 ก.พ. 2558
1865
อ่านรายละเอียด
“รัฐบาลโปร่งใส" / OPEN Government คือ ระบบข้อมูลภาครัฐที่มีมาตรฐาน และเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของมหาชน ทั้งในสภาวะปรกติและสภาวะฉุกเฉิน การจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้งาน “ข้อมูลและข่าวสา...
12 ก.พ. 2558
2142
อ่านรายละเอียด
“รัฐบาลโปร่งใส" หนึ่งในคำนิยามที่ถูกต้องของ OPEN Government ก็คือ ระบบข้อมูลที่มีมาตรฐานดี เปิดเผยอย่างเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้รับการจัดระเบียบเพื่อให้ใช้งานในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน...
12 ก.พ. 2558
1774
อ่านรายละเอียด
ในสภาวะการณ์ฉุกเฉินน้ำท่วมนี้ กระทรวงไอซีทีฯ จึงได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 1) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ 2) การแก้ปัญหาระ...
12 ก.พ. 2558
1733
อ่านรายละเอียด
Open Government Directive หรือ ระเบียบว่าด้วยรัฐบาลโปร่งใส คือแนวทางระดับสากลของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการบูรณาการและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้เป็นที่ “เข้าใจ และ เข้าถึงได้ง่าย" อันจะนำไปสู...
12 ก.พ. 2558
1812
อ่านรายละเอียด
ซาฮาน่า (Sahana) ฟรีซอฟต์แวร์และระบบ (Free and Open Source Software -FOSS) พัฒนาขึ้นมาโดยมูลนิธิซอฟต์แวร์ลังกา (Lanka Software Foundation) เป็นชุดแอพพลิเคชั่นบนเว็บซึ่งใช้แก้ปัญหาเหตุการณ์หลังภัยพิบัต...
12 ก.พ. 2558
1876
อ่านรายละเอียด
การใช้อินเทอร์เน็ตหลังภัยพิบัติ ในสถานการณ์นี้ อินเทอร์เน็ต กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เพียงชนิดเดียว ที่ทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ แอพพลิเคชั่นต่างๆของอินเทอร์เน็ตถูกใช้ในการจั...
12 ก.พ. 2558
2026
อ่านรายละเอียด
ศาสตราจารย์ดร. Toshio Obi ผู้อำนวยการสถาบันและหัวหน้าทีมนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่น ได้นำเสนอรายงานผลงานวิจัยฉบับล่าสุดของ 2011
12 ก.พ. 2558
2293
อ่านรายละเอียด
Every two years, governments around the world wait for the UN e-government rankingsto see how their efforts to make progress in e-government compare with others. Earlier this month, the World Economic...
12 ก.พ. 2558
1984
อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER