ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต้

9 มกราคม 2562 02:23:24
1328
วันที่ : 9 มกราคม 2562 02:23:24 | 1328 อ่าน

แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต้

ประเทศไทยได้เริ่มมีนโยบายเพื่อปูทางไปสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาประมาณ 20 ปี ตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งได้แก่ การจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2539 – 2543 (IT 2000) อย่างไรก็ตาม
ผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย จากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Development Index: EGDI) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยเป็นไปอย่างก้าวกระโดด จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศผู้นำ ซึ่งจากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) พบว่าตั้งแต่มีการจัดทำ EGDI ในปี 2003 ถึงปี 2018
ที่เป็นปีล่าสุด ประเทศที่มีการพัฒนาและมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ดังนั้น จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบทเรียนจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป

 

อ่านต่อ Click

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 9 มกราคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 321 ครั้ง
743 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER