ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

มองการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านนักคิดหลังสมัยใหม่

28 พฤศจิกายน 2561 05:16:42
859
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 05:16:42 | 859 อ่าน

รายงาน “มองการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านนักคิดหลังสมัยใหม่” เป็นบทความที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของภาคในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงการสร้างช่องทางใหม่ที่เป็นส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งในด้านนโยบาย กิจกรรม และด้านการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อที่จะสร้างสภาพสังคมที่ขับเคลื่อนไปด้วยฐานคิดของการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานนี้ ใช้วิธีการของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจุดกลาง และใช้มุมมองของนักคิดหลังสมัยใหม่ (Post-Modern)  มองผ่านเข้าไป เพื่อศึกษาบริบทแวดล้อม โครงสร้างสังคม พร้อมทั้งความท้าทายใหม่ที่มีต่อรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นดั้งเดิม ที่จะเป็นส่วนช่วยในการออกแบบการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม และเป็นพื้นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ต่อยอดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ให้มีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 220 ครั้ง
890 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER