ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อนาคตของรัฐบาล (The Future of Government)

28 กันยายน 2561 03:38:05
1458
วันที่ : 28 กันยายน 2561 03:38:05 | 1458 อ่าน

รัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญกับความต้องการและความคาดหวังใหม่ ๆ อันเนื่องมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งความสามารถในการตอบสนองต่อความท้าทายและความต้องการที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและความชำนาญเฉพาะทางมากขึ้น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องต่อบริบทดังกล่าว โดยเนื้อหาจะเริ่มอภิปรายและนำเสนอ “อนาคตของรัฐบาล” จากบทเรียนทั่วโลก ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นโดย World Economic Forum’s ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม 15 คน และผู้ปฏิบัติงานชั้นนำจากรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ

รายงานนี้เป็นบทสรุปของการอภิปรายที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบกิจกรรมเกี่ยวกับกลยุทธ์โครงสร้างและการปฏิบัติของรัฐบาลในอนาคต ว่าควรดำเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐได้อย่างไร โดยรายงานเล่มนี้ประกอบด้วย ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายที่ทันยุคสมัย พร้อมใช้งาน รวมทั้งกรณีศึกษาจากทั่วโลก และข้อเสนอแนะจาก Global Agenda Council ที่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง Future of Government โดยการเลือกนโยบายที่สำคัญมานำเสนอ พร้อมทั้งกรณีศึกษา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อที่จะพัฒนาเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 28 กันยายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 361 ครั้ง
668 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER