ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รายงาน การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)

26 กันยายน 2561 10:34:36
1362
วันที่ : 26 กันยายน 2561 10:34:36 | 1362 อ่าน

การมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ภาครัฐนำข้อมูล ความคิดเห็น รวมถึงการตัดสินใจของประชาชนมาใช้เพื่อพัฒนาการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตอบสนองต่อแนวนโยบายของรัฐบาลและ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals: SDG)” รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบแนวทางของสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย ทั้งในมิติด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ และช่องทางการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือภาครัฐเพื่อให้เป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานของภาครัฐอย่างแท้จริง

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 26 กันยายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 317 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER