ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

Opening Platform: How, When and Why?

18 เมษายน 2561 03:21:17
5807
วันที่ : 18 เมษายน 2561 03:21:17 | 5807 อ่าน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ “แพลตฟอร์มเปิด” ในมิติต่างๆ บนบริบทของตลาดที่เติบโตแล้ว (Mature Markets) โดยแพลตฟอร์มในที่นี้หมายถึง องค์ประกอบ (Components) ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ชุดของการให้บริการ และสถาปัตยกรรม (Hardware, Software, Service Modules, and Architecture) และกฎระเบียบ (Rules) อันรวมถึงมาตรฐาน ขั้นตอนพิธีการ นโยบาย และสัญญา (Standard, Protocol, Policy, and Contract) ที่กำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างผู้เล่นที่มีหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่

1) ผู้ใช้บริการ (End User)

2) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer)

3) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Provider) ซึ่งเป็นตัวกลางสำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน

4) ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์ม (Platform Sponsor) เป็นผู้ถือลิขสิทธ์และกำหนดนโยบายในการเข้าถึง แพลตฟอร์มของผู้เล่นแต่ละคน

 

อ่านต่อ...

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 18 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 847 ครั้ง
281 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER