ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

หลักสูตร Exchange Program รุ่นที่ 3

25 มีนาคม 2558 01:36:18
3493
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 01:36:18 | 3493 อ่าน

หลักสูตร Exchange Program รุ่นที่ 3

เรื่อง Cloud computing for E-Government Service

 

รายละเอียดของหลักสูตร

แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร E-Government Exchange Program รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ “Cloud Computing" พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cloud Computing โดยเฉพาะ  กรอบแนวคิดของการจัดอบรมหลักสูตรฯ นี้  สามารถอธิบายโดยแผนภาพได้ดังนี้

 

 

รูปแบบการอบรม

- เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

- การเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Cloud Computing โดยเฉพาะ

 

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน รวมจำนวน 10 ครั้ง) แบ่งเป็น

1. การอบรมและดูงานภายในประเทศ จำนวน 9 ครั้ง

2. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง (จำนวน 7 วัน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ

 

ผู้อำนวยการด้านการวางแผนหรือนโยบาย ผู้อำนวยการด้านงบประมาณ ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชำนาญการหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

 

ค่าลงทะเบียนอบรม

150,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน   ขยายจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 25 ท่าน (เท่านั้น)

 

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี 02 612 6000 ต่อ 3603 หรือ ต่อ 3604

 

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 493 ครั้ง
42 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 539 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 605 ครั้ง
14 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 555 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 582 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 510 ครั้ง
267 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 581 ครั้ง
418 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 564 ครั้ง
961 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 544 ครั้ง
371 KB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
299 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 536 ครั้ง
150 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 561 ครั้ง
60 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 589 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 549 ครั้ง
114 KB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 662 ครั้ง
15 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 512 ครั้ง
332 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER