ขนาดอักษร |
TH EN

ค้นหาแบบละเอียด

               
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหาตามเงื่อนไข
เรียงลำดับ
ผลการค้นหา วิทยากร จำนวนที่ค้นพบ 14 รายการ (5.61 วินาที)
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการบริหารจัดการกิจกรรมภาครัฐ และ ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในระดับสากล
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
803
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
813
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับงานสัมมนาวิพากษ์การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
1630
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรร...
เมนู : DGA News »
13 มีนาคม 2558
1123

ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER