ขนาดอักษร |
TH EN

ค้นหาแบบละเอียด

               
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหาตามเงื่อนไข
เรียงลำดับ
ผลการค้นหา รองผู้อำนวยการ จำนวนที่ค้นพบ 18 รายการ (7.36 วินาที)
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ การยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) ณ ทำเนีย...
เมนู : e-Gov Channel »
11 พฤษภาคม 2561
2144
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งช­าติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไ­ทย หรือ Software Park นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาส...
เมนู : e-Gov Channel »
22 มิถุนายน 2558
3050
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง MICT ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
978
ในวันที่ 5กรกฎาคม 2555ณ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
1449
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
938
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับงานสัมมนาวิพากษ์การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
1685

ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER